یک نمونه سوال فلسفه پیش دانشگاهی : فصول 1 تا 4 | بلاگ

یک نمونه سوال فلسفه پیش دانشگاهی : فصول 1 تا 4

تعرفه تبلیغات در سایت

بخش نخست - دانش فلسفی :

1-    تفاوت " مابعدالطبیعه " و "ماوراء الطبیعه" چیست؟(1)

 

2-    از نظر افلاطون چگونه در آستانه تفکر فلسفی قرار می گیریم؟(5/0)

 

 

3-    آیا طلب فلسفه در گرو عبور از فطرت اول به فطرت ثانی است؟ چرا؟ (5/1)

 

 

4-    اهل حدیث و معتزله چه تفاوت بنیادی با یکدیگر داشتند؟(1)

 

5-    هر یک از اصطلاحات و نام ها ی زیر را در یک سطر توضیح دهید.(3)

الف-بیت الحکمه :

ب-اُثولوجیا :

ج-حکمت متعالیه :

د-علت ناقصه :

و-اُگُوستینوس :

ه-اسکندر اَفرودیسی :

بخش دوم- تحلیل فلسفی :

   6-چرا اصل واقعیت مستقل از ذهن مبدا تحقیق فلسفی است؟ توضیح دهید.( 2)

 

 

    7-منظور از مغایرت وجود و ماهیت نزد حکمای مشائی چیست؟ حکما چگونه آن را اثبات می کنند؟(2)

 8-علت را نزد حکما تعریف کنید و سپس ملاک نیازمندی معلول به علت را از نظر آنان بنویسید.(2)

 

 

 9- منطق دانان مسلمان رابطه ی موضوع و محمول (مواد قضایا) را در سه نوع می دانند. آنها را با ذکر مثال نام ببرید.( 2)

 

 

بخش سوم - ترکیب و خلاقیت فلسفی :

   10- حکما می گویند: هر چیزی تا وجودش به مرحله ی وجوب و ضرورت نرسد ، موجود نمی گردد. بنابر این رابطه ی علت و معلول از نظر ایشان چگونه است؟ آیا با توجه به سخن ایشان می توان نظام هستی را قطعی و تخلف ناپذیر دانست؟ چرا؟(2)

 

 

  11- آیا  سنخیت علت و معلول لازمه ی قبول اصل علیت است؟ چرا؟ (5/1)

  12- حضرت علی (ع) می فرماید :" موجودات کاملی هستند عاری از ماده و قوه..." منظور ایشان کدام موجودات هستند؟ معنای عبارت ایشان چیست؟(5/1)

 

 

 


دانشگاهی,...
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : چهارشنبه 24 آبان 1396 ساعت: 12:56