یک نمونه سوال فلسفه پیش دانشگاهی : فصول 1 تا 4

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس

بخش نخست - دانش فلسفی :

1-    تفاوت " مابعدالطبیعه " و "ماوراء الطبیعه" چیست؟(1)

 

2-    از نظر افلاطون چگونه در آستانه تفکر فلسفی قرار می گیریم؟(5/0)

 

 

3-    آیا طلب فلسفه در گرو عبور از فطرت اول به فطرت ثانی است؟ چرا؟ (5/1)

 

 

4-    اهل حدیث و معتزله چه تفاوت بنیادی با یکدیگر داشتند؟(1)

 

5-    هر یک از اصطلاحات و نام ها ی زیر را در یک سطر توضیح دهید.(3)

الف-بیت الحکمه :

ب-اُثولوجیا :

ج-حکمت متعالیه :

د-علت ناقصه :

و-اُگُوستینوس :

ه-اسکندر اَفرودیسی :

بخش دوم- تحلیل فلسفی :

   6-چرا اصل واقعیت مستقل از ذهن مبدا تحقیق فلسفی است؟ توضیح دهید.( 2)

 

 

    7-منظور از مغایرت وجود و ماهیت نزد حکمای مشائی چیست؟ حکما چگونه آن را اثبات می کنند؟(2)

 8-علت را نزد حکما تعریف کنید و سپس ملاک نیازمندی معلول به علت را از نظر آنان بنویسید.(2)

 

 

 9- منطق دانان مسلمان رابطه ی موضوع و محمول (مواد قضایا) را در سه نوع می دانند. آنها را با ذکر مثال نام ببرید.( 2)

 

 

بخش سوم - ترکیب و خلاقیت فلسفی :

   10- حکما می گویند: هر چیزی تا وجودش به مرحله ی وجوب و ضرورت نرسد ، موجود نمی گردد. بنابر این رابطه ی علت و معلول از نظر ایشان چگونه است؟ آیا با توجه به سخن ایشان می توان نظام هستی را قطعی و تخلف ناپذیر دانست؟ چرا؟(2)

 

 

  11- آیا  سنخیت علت و معلول لازمه ی قبول اصل علیت است؟ چرا؟ (5/1)

  12- حضرت علی (ع) می فرماید :" موجودات کاملی هستند عاری از ماده و قوه..." منظور ایشان کدام موجودات هستند؟ معنای عبارت ایشان چیست؟(5/1)

 

 

 


نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : چهارشنبه 24 آبان 1396 ساعت: 12:56
برچسب‌ها : دانشگاهی,